Avazbek Abdullaev
Foundation school administrator

- Fizika va Matematika fanlari o‘qituvchisi

- Fizika va Matematika fanlari o’qituvchisi 

- Xalqaro Nordic Universiteti media mahsulotlarini yaratuvchi mutaxassis

- “Content Creator” 

- “Video Editor”