Abdinabiyeva Aziza
English teacher

- "Bir makon, bir yo‘l" loyihasining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot ishini olib bormoqda.

- "Bir makon, bir yo‘l" loyihasining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot ishini olib bormoqda.

-Xorijiy til va adabiyoti (Ingliz tili va adabiyoti) yo‘nailishi mutaxassisi, Jahon Iqtisodiyoti (mintaqa va faoliyat turlari) mutaxassisligi bo‘yicha magistr, 10 dan ortiq maqola va tezislar muallifi.

-”Bir makon, bir yo‘l” loyihasining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha  tadqiqot ishini olib bormoqda.